Evidence a ohlašování odpadů


Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

V případě, že původce nebo oprávněná osoba produkuje nebo nakládá s nebezpečným odpadem v množství vyšším než 100 kg za rok a s ostatním odpadem v množství vyšší než 100 tun za rok, jsou povinni zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů prostřednictvím integrovaného systému ISPOP.

Jsme schopni Vám pomoci s průběžnou evidencí či ji za Vás vést a v případě splnění podmínky pro povinnost hlášení ji za Vás hlášení provést. Pokud potřebujete pomoci v oblasti odpadů, kontaktujte nás.