ILNO

Identifikační list nebezpečného odpadu

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. stanovuje povinnosti původců odpadu a oprávněných osob při balení a označování odpadů. Nebezpečný odpad musí být od svého vzniku správně označen (a balen). Shromaždiště nebezpečného odpadu musí být vybaveno Identifikačním listem nebezpečného odpadu (ILNO). Jde vlastně o takový "bezpečnostní list odpadu": jsou zde uvedeny nebezpečnost odpadu, fyzikálně-chemické vlastnosti odpadu, pokyny pro ochranné pracovní pomůcky a opatření při nehodě.

Vypracujeme pro Vás Identifikační list nebezpečného odpadu a pomůžeme s označením odpadu, kontaktujte nás.