Provozní řád

Pro povolení vyjmenovaného stacionárního zdroje

Provozní řád je nutné vypracovat jako součást žádosti o povolení vyjmenovaného stacionárního zdroje pro některé typy zdrojů. Obsah Provozního řádu je uveden ve vyhlášce č. 415/2012. Pro vypracování Provozního řádu jsou nutné odborné znalosti, které Vám nabízíme. Pokud potřebujete pomoci s vypracováním Provozního řádu, kontaktujte nás.