Bezpečnostní listy

Klasifikace, tvorba bezpečnostních listů a návrh etiket

V souladu s nařízením REACH a CLP jsme pro Vás schopni provést následující činnosti:

  • klasifikace směsi (popř. látky) 
  • tvorba bezpečnostního listu v českém, slovenském, anglickém nebo německém jazyce
  • návrh etikety z hlediska povinného obsahu podle nařízení CLP
  • doporučení vlastností obalu pro danou směs/látku
  • překlad bezpečnostních listů ze slovenského, anglického nebo německého jazyka
  • začlenění scénářů expozice jednotlivých látek do Vašeho bezpečnostního listu výrobku (směsi)
  • posouzení souladu scénáře expozice s Vaším použitím dané látky (suroviny)
  • vypracování scénáře expozice pro Váš výrobek
  • trvalou správu Vašich bezpečnostních listů, tj. zejména aktualizaci podle stále se měnící legislativy, doplňování nových informací nebo změny podle Vašich požadavků

Bezpečnostní listy vytváříme ve specializovaném programu, bezpečnostní list je možné exportovat do formátů: PDF, word, RTF, excel, HTML. Příklad bezpečnostního listu naleznete ZDE.

Pokud potřebujete pomoci v oblasti bezpečnostních listů, kontaktuje nás.