Odborně způsobilá osoba


Zajistíme pro Vás odborně způsobilou osobu a to pro

  • nakládání s vysoce toxickými látkami (akutně toxický kategorie 1 a 2 (H300, H310, H330)
  • pro výkon vázané živnosti "Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické"

Pro odborně způsobilá osoba od nás:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru chemie (VŠCHT)
  • dlouholetá zkušenost v implementaci nařízení REACH a dalších legislativních opatření v rámci podnikové ekologie pro české zastoupení koncernu DEGUSSA AG
  • již více než 15 let živnostenská činnost v oblasti poradenství v podnikové ekologii
  • s klientem preferujeme smluvní vztah, kterým se zavazujeme hradit penále v případě našeho pochybení (pojištění odpovědnosti)

Pokud budete potřebovat naši pomoc, kontaktujte nás.