Několik vět...


V oblasti plnění povinností z oblasti podnikové ekologie se zabývám na profesní úrovni již více než 15 let. Podle starého chemického zákona, na kterém jsem začínal, jsem byl certifikovanou odborně způsobilou osobou. Zkoušky pro odbornou způsobilost již dnes nejsou třeba. Má způsobilost k provádění poradenství je tak postavena na dlouholeté zkušenosti v oboru, na vysokoškolském vzdělání v chemii a schopnosti se orientovat jak v provozech chemického průmyslu, tak v legislativě, která výrobu látek a směsí, následné nakládání s nimi a používání svazuje. 

Náš tým se snaží při nejlepším vědomí svou práci odvádět vždy správně, ale preferujeme jednoduchost tam, kde je to možné, kde to legislativa dovolí. Vždy dopředu klientovi sdělíme, do kdy a za jakou finanční odměnu jsme schopni svou práci odvést. Pokud jsme nuceni vyhledat pomoc třetí osoby (např. překladatele či ve specifických případech specialistu na určitou oblast), vždy to sdělíme dopředu.