Školení

Školení pro Vás či Vaše zaměstnance

Sestavíme a zajistíme pro Vás nebo pro Vaše zaměstnance školení nejen podle zákona o ochraně veřejného zdraví pro látky a směsi vysoce toxické (akutní toxicita kategorie 1 a 2 (H300, H310, H330), ale i jakékoliv školení na téma nakládání s chemickými látkami a směsmi.  

Program školení navrhneme podle Vašich potřeb nebo připravíme přesně podle Vašich požadavků. Kontaktujte nás.