Etiketa

Informace pro konečného uživatele

Nezabýváme se grafickým návrhem etiket, na to jsou odborníci z polygrafického průmyslu. Jsme schopni Vám však poradit, jak má být etiketa velká a co vše na ní musí být uvedeno nejen z pohledu nařízení REACH a CLP, ale třeba i z pohledu zákona o ovzduší (výrobky s obsahem těkavých organických látek). Etiketa musí být také v souladu s bezpečnostním listem (oddíl 2.2).

Náš návrh etikety, včetně symbolů nebezpečnosti, můžeme exportovat do několika formátů: PDF, word, jpeg, tif, png nebo bmp.

Pokud potřebujete pomoci s návrhem etikety, kontaktujte nás.