Ohlašování přepravy nebezpečného odpadu


Každou přepravu nebezpečných odpadů je odesílatel povinen ohlásit před jejím zahájením. Ohlašuje se prostřednictvím tzv. ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů přes integrovaný systém ISPOP. K dnešnímu dni (říjen 2017) však není modul na ohlašování přepravy stále v provozu. Proto Ministerstvo životního prostředí vydalo sdělení, které vysvětluje, jakým způsobem nyní plnit povinnost ohlašování přepravy:

Ustanovení § 40 odst. 8 zákona o odpadech stanovuje režim při přerušení provozu ISPOP - elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Tento režim bude od 1. ledna 2017 jako jediný možný využíván povinnými osobami při přepravě nebezpečných odpadů až do doby spuštění pilotního provozu nového elektronického ohlašovacího systému.

Povinné osoby budou plnit své zákonné povinnosti při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s § 40 odst. 8 zákona o odpadech.

Odesílatel nebezpečného odpadu vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený ohlašovací list si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý ohlašovací list přiloží k zásilce nebezpečného odpadu a po dokončení přepravy si tento ohlašovací list ponechá příjemce nebezpečného odpadu.

Každá zásilka nebezpečného odpadu bude vybavena listinnou verzí ohlašovacího listu.

Odesílatel u sebe uchovává ohlašovací listy od odeslaných zásilek nebezpečného odpadu.

Příjemce u sebe uchovává ohlašovací listy od převzatých zásilek nebezpečného odpadu.

Ohlášení tedy za Vás nyní provést nemůžeme, ale vypracujeme Vám ohlašovací list pro přepravu NO či Vám jinak poradíme při přepravě NO. Kontaktujte nás.