Dlouhodobé či jednorázové poradenství v podnikové ekologii

s osobním přístupem

Rozsah poradenství

Jsem schopen Vám pomoci při plnění legislativních povinností z oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi, odpady, vodami či ochrany ovzduší nebo nakládání s obaly, ať už jste výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor

Individuální přístup

Bezplatně pro Vás vypracuji audit stavu plnění povinností, které se na Vás vztahují v oblasti podnikové ekologie. 

Externí spolupracovník se vyplatí zejména živnostníkům a podnikatelům a malým a středním firmám. 

Nabízím Vám individuální přístup, samozřejmostí je zachování důvěrného přístupu ke všem obchodním a technologickým informacím.

Odborná způsobilost a zajištění

Plněním povinností v oblasti podnikové ekologie se zabývám již více než 15 let. Mám zajištěno pojištění odpovědnosti v případě, že byste díky mé chybě platili penále. Prozatím jsem ho nevyužil. Možná proto, že pokud na nějaký úkol nestačím, či nejsem jistý, že ho zvládnu správně, přiznám to vždy předem.

Cesta k dlouhodobé spolupráci a Vaší spokojenosti